STARA-Strona Główna

STARA-Strona Główna

Od ponad 25 lat zajmuję się realizacją projektów w zakresie wdrażania zmian organizacyjnych w firmach. Jako Interim Manager i Konsultant realizuję zarówno wieloletnie, jak również kilkumiesięczne projekty, których celem jest rozwiązywanie problemów złożonych w organizacjach zapewniające poprawę efektywności operacyjnej firmy.

Jako praktyk w pełni zgadzam się ze słowami wybitnego eksperta w obszarze zarządzania Petera Druckera: „Jedyną stałą rzeczą w organizacji jest zmiana” „Najefektywniejszym sposobem radzenia sobie ze zmianą jest jej tworzenie”

Moje działania skupiają się na:

  • czasowym zarządzaniu wybranym obszarem firmy w ramach prowadzonych projektów,
  • opracowaniu i wdrożeniu ujednoliconego systemowego rozwiązywania problemów złożonych w organizacji;
  • przeprowadzanie audytów organizacyjnych w firmach zmierzających do przemodelowania poszczególnych procesów lub obszarów firmy w celu poprawy efektywności oraz skuteczności organizacji.

 

Stosowane przeze mnie holistyczne, a zarazem indywidualne podejście do każdego projektu zapewnia uzyskiwanie wysokiej skuteczności realizowanych projektów zapewniając trwałe efekty.

Zakres usług

O mnie

Jestem przede wszystkim praktykiem. Wychodzę z założenia, że rozwiązywanie problemów i wdrażanie zmian organizacyjnych jest nieodłącznym elementem codziennej pracy każdego
managera.

Wdrażając w firmach zmiany organizacyjne nauczyłem się spoglądać na problemy całościowo. Nie tylko jako proces składający się z określonej ilości kroków ograniczony do danego obszaru firmy, ale przede wszystkim jako impuls przechodzący i zmieniający całą organizację.
Pełniąc funkcje managerskie jako Interim Manager, zawsze wspieram właścicieli, zarządy i kadrę kierowniczą firm w procesie wdrażania zmian organizacyjnych. Wszystkie realizowane przeze mnie działania ukierunkowane są na wzrost efektywności i skuteczności działania organizacji, zmierzając do optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów.
Dotychczasowa działalność w wielu, nieraz całkowicie odmiennych branżach daje mi możliwość szerszego spojrzenia na źródła problemów i większą elastyczność w doborze metod ich rozwiązywania.

Przejdźmy razem przez proces zmian organizacyjnych w Twojej firmie!

Zapraszam do kontaktu.
Piotr Tomalak

9 powodów dlaczego warto ze mną współpracować:

1. Ograniczenie ilości sytuacji organizacyjnych wymagających reagowania na zasadzie „gaszenia pożarów

2. Realizacja wyznaczonych celów i ich synchronizacja w całej organizacji

3. Usprawnienie procesu komunikacji wewnątrz organizacji poprzez zmiany w strukturze organizacyjnej

4. Zwiększenie samodzielności kadry kierowniczej i poprawa skuteczności podejmowanych przez nich decyzji

5. Nabycie umiejętności przez kadrę kierowniczą holistycznego spojrzenia na organizację. Podejmując decyzję będą widzieć jej wpływ na pięć głównych poziomów firmy: stanowisko, zespół, dany obszar, proces i organizację

6. Poprawa efektywności pracy.

7. Uproszczenie procesów oraz eliminowanie zbędnych czynności.

8. Podporządkowanie procesów w organizacji pod core business.

9. Poprawa jakości wyrobów i usług.

Zastosuj w swojej firmie narzędzia i techniki które:

Zapobiegają sytuacjom stresowym

Ograniczają ilość sytuacji organizacyjnych wymagających reagowania na zasadzie „gaszenia pożarów”.

Usprawniają komunikację

Usprawniają proces komunikacji wewnątrz organizacji i organizacji z otoczeniem

Poprawiają decyzyjność

Zwiększają samodzielność kadry kierowniczej i poprawiają skuteczność podejmowanych przez nich decyzji.

Program Rozwoju Umiejętności „Kompleksowe rozwiązywanie problemów organizacyjnych” koncentruje się na identyfikowaniu i eliminowaniu rzeczywistych źródeł problemów, a nie ich symptomów!

Autorskie wpisy

Praktyczne narzędzia w zarządzaniu zmianą.

Gwarancja praktycznych i skutecznych rozwiązań to:

+ 1
Pracowników objętych realizowanymi projektami.
1
lat doświadczenia zawodowego, w tym 19 lat na stanowiskach managerskich.
1
branż w których realizowałem projekty
1
Firm z którymi współpracowałem.
+ 1
Projektów i podprojektów obejmujących zmiany organizacyjne w firmach.

Kontakt

Czas na konsultację z ekspertem:

606 120 340

biuro@atori.pl

Obszar działania: cała Polska