Analiza procesów w firmie gwarancją stałego rozwoju

Dostęp do coraz nowocześniejszych technologii oraz zmieniająca się sytuacja gospodarcza wymagają stosownych reakcji ze strony przedsiębiorstw działających w rozmaitych branżach. Optymalizacja procesów biznesowych jest niezmiernie istotna nie tylko z punktu widzenia szybkości wykonywania zadań i zachowania konkurencyjności, ale także zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa.

Warto zaznaczyć, że ogólna kondycja firmy jest oceniana na podstawie jakości funkcjonujących w niej procesów. Wszelkie nieprawidłowości bądź problemy mogą hamować rozwój organizacji i narażać ją na finansowe straty. Analiza procesów w firmie jest konieczna jeśli chcemy zwiększać przychody i minimalizować ryzyka związane z naszą działalnością.

Istota optymalizacji procesów biznesowych

Każda optymalizacja procesów w firmie wiąże się z wprowadzeniem modyfikacji. Wdrożona zmiana może zostać przeprowadzona na wielu płaszczyznach, lecz przed jej dokonaniem należy ustalić tzw. kryterium jakościowe. Zależy ono od indywidualnych potrzeb danej organizacji i może dotyczyć zarówno minimalizacji kosztów, skrócenia czasu trwania procesu, jak i redukcji ryzyka. Niezależnie od przyjętych kryteriów, optymalizacja procesów biznesowych ma na celu osiągnięcie pewnych korzyści dla klienta końcowego bądź samej organizacji. 

W ramach mojej codziennej pracy wspieram przedsiębiorstwa z różnych branż, skupiając się na wskazanych, problematycznych obszarach firmy. Przeprowadzana analiza procesów w firmie może dotyczyć np. logistyki, sprzedaży czy obsługi klienta. Moim zadaniem jest identyfikacja nieefektywnych operacji oraz zaproponowanie rozwiązań mających na celu zwiększenie wydajności.

Przedstawiam mój autorski Program dla liderów rozwijający praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego rozwiązywania problemów w organizacji i poprawy skuteczności podejmowanych decyzji.

Program Rozwoju Umiejętności „Kompleksowe rozwiązywanie problemów organizacyjnych” koncentruje się na identyfikowaniu i eliminowaniu rzeczywistych źródeł problemów, a nie ich symptomów!

Przebieg optymalizacji procesów w firmie

Pierwszym punktem, który obejmuje optymalizacja procesów w firmie jest zapoznanie się z aktualną sytuacją organizacji. Dokładne sprawdzenie ścieżki danego procesu, a także czasu jego trwania czy też kosztów, które generuje pozwala zidentyfikować jego słabe punkty i zrozumieć kluczowe parametry. 

Wstępna analiza procesów w firmie jest bardzo istotna z punktu widzenia oszacowania korzyści, które może przynieść optymalizacja. Zdarza się, że przeprowadzona weryfikacja nie daje uzasadnienia dla optymalizacji procesów biznesowych z uwagi na brak opłacalności. 

Kluczem do osiągnięcia korzyści wynikających z optymalizacji procesów w firmie jest odnalezienie słabych punktów procesu, określenie zbędnych operacji oraz wskazanie zmian, które mogą go poprawić. Posiadając tę wiedzę można przystąpić do zaplanowania działań mających na celu zwiększenie efektywności określonych operacji. Obecnie, optymalizacja procesów biznesowych opiera się w dużej mierze na stosowanych technologiach. Szeroko pojęta automatyzacja pozwala na realizację zadań szybko i bezbłędnie.

Postaw na sprawdzonego partnera w zakresie optymalizacji

Podejmując współpracę ze mną zyskasz pewność, że przeprowadzona analiza procesów w firmie będzie rzetelna i pozwoli na określenie działań mających na celu wdrożenie usprawnień. Dołożę wszelkich starań, aby operacje realizowane w Twojej organizacji były proste, wydajne i odbywały się przy efektywnym wykorzystaniu posiadanych zasobów. Optymalizacja procesów w firmie jest dziś warunkiem stałego rozwoju oraz utrzymania pożądanej pozycji na rynku. Niezależnie od tego czy chcesz poprawić satysfakcję klienta końcowego czy zależy Ci na osiągnięciu korzyści dla samej organizacji, z pewnością będę w stanie Ci pomóc. Realizowana przeze mnie optymalizacja procesów biznesowych jest zawsze właściwie spersonalizowana i dostosowana do aktualnych wymagań rynku.

 

Przedstawiam mój autorski Program dla liderów rozwijający praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego rozwiązywania problemów w organizacji i poprawy skuteczności podejmowanych decyzji.

Autorskie wpisy

Praktyczne narzędzia w zarządzaniu zmianą.

Czas na konsultację z ekspertem:

606 120 340

biuro@atori.pl

Obszar działania: cała Polska