Kompleksowe rozwiązywanie problemów – warsztat szkoleniowy Atori Consulting

Z dumą przedstawiam owoc mojej wieloletniej pracy i praktycznych doświadczeń zdobytych w obszarze zarządzania, interim managementu oraz wdrażania zmian organizacyjnych. Przygotowany przeze mnie warsztat szkoleniowy “Kompleksowe rozwiązywanie problemów” to idealny wybór dla firm i przedsiębiorstw, który nauczy Twoich pracowników cennych umiejętności i holistycznego podejścia do kwestii rozwiązywania złożonych problemów w organizacji. Wzmocnij u nich pożądane umiejętności lub rozwiń je całkowicie od zera. Dowiedz się, dlaczego warto skorzystać z mojego szkolenia “Kompleksowe rozwiązywanie problemów” i sprawdź, dla kogo dokładnie jest ono dedykowane. Czytaj dalej!

Kompleksowe rozwiązywanie złożonych problemów organizacyjnych – najważniejsze punkty

Podobnie jak w przypadku innych moich usług, także i tutaj punktem wyjścia jest przeprowadzenie audytu organizacyjnego. Mój warsztat opiera się w głównej mierze na pracy na żywym organizmie – jestem praktykiem i tak też podchodzę do przekazywania wiedzy innym. Problem w firmie może obejmować całą organizację lub tylko jej wybrane obszary. Na samym początku wspólnie staramy się to ustalić.
Cały proces rozwiązywania problemu organizacyjnego zakłada wdrożenie 12 głównych etapów. Nie będę ich tutaj opisywał szczegółowo (przyjdzie na to czas w osobnym artykule), warto jednak mieć przynajmniej podstawowe rozeznanie w tym zakresie. Na początku zawsze wymagana jest wstępna identyfikacja problemów systemowych, a także weryfikacja założeń i odróżnienie problemów od symptomów; następnie przechodzę do określenia rzeczywistego źródła problemu i wdrażania zmian organizacyjnych w celu jego wyeliminowania. Końcowym etapem jest monitorowanie i analiza rezultatów wprowadzanych zmian oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji.

Przedstawiam mój autorski Program dla liderów rozwijający praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego rozwiązywania problemów w organizacji i poprawy skuteczności podejmowanych decyzji.

Rozwiązywanie problemów a model cynefin

Model cynefin jest często przytaczany w kontekście identyfikacji, analizy oraz rozwiązywania problemów. Sam jestem dużym zwolennikiem tego mechanizmu i korzystam z niego regularnie. Koncepcja ta opisuje tzw. złożoność problemu – określa właściwy model zachowań i podejmowanych decyzji w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania problemu. Zasada jest prosta: każdy problem jest inny i do każdego trzeba podejść w odpowiedni sposób.

Przedstawiam mój autorski Program dla liderów rozwijający praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego rozwiązywania problemów w organizacji i poprawy skuteczności podejmowanych decyzji.

Program Rozwoju Umiejętności „Kompleksowe rozwiązywanie problemów organizacyjnych” koncentruje się na identyfikowaniu i eliminowaniu rzeczywistych źródeł problemów, a nie ich symptomów!

Wyróżniamy 4 podstawowe poziomy złożoności problemów: – polega na:

Proste – w tym systemie łatwo można dostrzec zależność “przyczyna-skutek”.

Skomplikowane – o modelu skomplikowanym mówimy wtedy, gdy pojawiają się zależności “przyczyny-skutki”, jednak nie są one od razu widoczne ani łatwe do sklasyfikowania. Co ważne, istnieje wiele dróg rozwiązania problemu (czy też osiągnięcia celu).

Złożone – zależność “przyczyna-skutek” zmienia się w czasie, co wymaga dużej elastyczności, umiejętności dostosowywania się do nowej sytuacji, a także weryfikacji otrzymanych wyników.

Chaotyczne – to model, w którym brakuje powiązań między przyczyną i skutkiem. Do tego schematu kwalifikują się np. nieprzewidziane przestoje produkcyjne, a także wszelkie sytuacje alarmowe, które wymagają podjęcia szybkich decyzji przy braku czasu na analizy.

Jak wygląda warsztat szkoleniowy “Kompleksowe rozwiązywanie problemów”?

Opracowany przeze mnie warsztat z kompleksowego rozwiązywania problemów w organizacji opiera się na kilku filarach:
  • Audyt organizacyjny – punkt wyjścia zapewniający największą skuteczność i efektywność realizowanych działań w ramach prowadzonych działań.
  • Moduł organizacyjny – w porozumieniu z osobami zarządzającymi ustalam dokładny zakres i cele warsztatu, a także wspólnie określamy problem, który będziemy analizować.
  • Moduł warsztatowy – identyfikacja źródeł problemu i przygotowanie harmonogramu działań.
  • Wsparcie merytoryczne po zakończeniu warsztatu przez okres 3 miesięcy (opcjonalnie).
  • Maksymalna liczba uczestników warsztatu: 8 osób.

Dla kogo przeznaczony jest ten warsztat?

Warsztat szkoleniowy “Kompleksowe rozwiązywanie problemów” dedykowany jest przede wszystkim osobom z kadr menedżerskich (z dowolnych poziomów firmy) oraz z przyszłych kadr kierowniczych. W tym drugim przypadku szkolenie rekomendowane jest głównie ze względu na możliwość doskonalenia kompetencji i umiejętności wymaganych w ramach dalszego rozwijania kariery zawodowej.

Z mojego warsztatu mogą również skorzystać zespoły projektowe już powołane w firmach. Kompleksowa wiedza wyniesiona z poszczególnych etapów szkolenia pozwoli im spojrzeć na swoją firmę z zupełnie innej perspektywy – umiejętność obiektywnej analizy sytuacji jest tutaj absolutnie kluczowa. Warsztaty z rozwiązywania problemów polecane są też dla samodzielnych specjalistów ds. zarządzania, którzy skupiają się na działaniach obejmujących całość organizacji bądź jedynie wybrane jej obszary.

Na mojej wiedzy i doświadczeniu skorzystają firmy z sektora MŚP, działające w różnych branżach – zarówno te, które systemowo rozwijają umiejętności swoich pracowników, jak i firmy, w których pojawiają się klasyczne symptomy problemów organizacyjnych.

Najczęstsze symptomy problemów organizacyjnych

Większość firm napotyka trudności w trakcie poszukiwań faktycznego problemu i przyczyn niepowodzeń biznesowych. Zwykle wydaje im się, że doszli do źródła, gdy w rzeczywistości tym, co analizują, są jedynie symptomy. Jaka jest główna różnica między symptomem a problemem? Dla uproszczenia można przyjąć, że symptom to taka wstępna wersja problemu – problemu, który swoje korzenie zapuścił znacznie głębiej. Często dotyczy on nawet zupełnie innego obszaru firmy, niż mogłoby się początkowo wydawać.

Z jakimi symptomami problemów organizacyjnych mam do czynienia najczęściej?

Jakie korzyści zapewnia mój warsztat szkoleniowy “Kompleksowe rozwiązywanie problemów”?

W niedawno opublikowanym badaniu “Barometr Polskiego Rynku Pracy” firmy Personnel Service przedstawiono najważniejsze kompetencje i umiejętności przyszłości, które już są bądź niedługo zaczną być szczególnie doceniane przez pracodawców. Okazuje się, że aż połowa z nich zalicza się do kategorii kompleksowego rozwiązywania problemów.

To właśnie zdolność analitycznego i krytycznego myślenia, wyciągania wniosków oraz kompleksowego rozwiązywania problemów zajęły najwyższe pozycje w omawianym zestawieniu. Zaraz za nimi znalazły się inicjatywa i kreatywność, a także umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres. Wszystkie te zagadnienia bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z tematyką mojego warsztatu szkoleniowego. 

Jak więc widzisz, kompetencje te są w cenie. Z czasem ich rola i znaczenie w kontekście funkcjonowania przedsiębiorstw będzie się dodatkowo zwiększać. Warto więc odpowiednio wcześnie zatroszczyć się o przyszłość swojej firmy, a także o optymalny rozwój pracowników kadry menedżerskiej lub kierowniczej.

Wybierając moje warsztaty z rozwiązywania problemów organizacyjnych, możesz liczyć na holistyczne i praktyczne podejście, maksymalne dopasowanie pod kątem Twojej firmy, a także efektywną naukę przed doświadczenie. Zapisz się już dziś – wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń. Do usłyszenia!

 

Autorskie wpisy

Praktyczne narzędzia w zarządzaniu zmianą.

Czas na konsultację z ekspertem:

606 120 340

biuro@atori.pl

Obszar działania: cała Polska