Zarządzanie zmianą w organizacji

Na czym polegają zmiany organizacyjne?

Bez względu na to jakiego rodzaju zmiany organizacyjne rozpatrujemy, musimy liczyć się z tym, że ich wdrożenie może okazać się żmudnym, trudnym do zrealizowania procesem. Modyfikacje mogą dotyczyć rozmaitych obszarów funkcjonowania firmy i budzić rozmaite odczucia wśród zatrudnionych pracowników. Zarządzanie zmianą w organizacji ma charakter celowy i wiążę się z osiągnięciem ustalonego wcześniej rezultatu.

Obecnie, zmiany organizacyjne w firmie to modyfikacje wprowadzane, aby zwiększyć konkurencyjność, rentowność czy też po prostu jakość funkcjonowania firmy w danym obszarze. W zależności od potrzeb, zmiany mogą dotyczyć jednego bądź kilku działów organizacji i obejmować zróżnicowane pod względem długości ramy czasowe.

Postaw na rzetelne zarządzanie zmianą w organizacji

Współpraca ze mną da Ci pewność, że zarządzanie zmianą w organizacji zostanie przeprowadzone przez specjalistę o potwierdzonych kompetencjach. Stawiam na indywidualne podejście do każdego zlecenia oraz podejmowanie działań ukierunkowanych na osiągnięcie pozytywnych skutków. Niezależnie od tego czy zmiana organizacyjna w firmie wynika z przyczyn zewnętrznych (np. z faktu połączenia dwóch firmy i konieczności zbudowania nowej kultury organizacyjnej) czy wewnętrznych (związanych np. ze sprostaniem wyzwaniom technologicznym lub społecznym) chętnie służę swoim wsparciem.

Od wielu lat pomagam wprowadzać zmiany organizacyjne w firmie i jestem zdania, że są one nieodłącznym elementem organizacji stawiających na systematyczny rozwój. Wspieram zarządy, kadry kierownicze oraz właścicieli firm w efektywniejszym gospodarowaniu zasobami. Dysponując wszechstronną wiedzą oraz bogatym doświadczeniem jestem w stanie zapewnić, że zarządzanie zmianą w organizacji w moim wykonaniu będzie starannie przemyślane. 

Wdrażając zmiany organizacyjne w firmach o zróżnicowanym profilu działalności zyskałem szerszą perspektywę, co pozwala mi oceniać procesy w sposób holistyczny. Sprawnie odnajduje źródła nieprawidłowości i dobieram właściwe narzędzia służące ich rozwiązaniu. 

Przedstawiam mój autorski Program dla liderów rozwijający praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego rozwiązywania problemów w organizacji i poprawy skuteczności podejmowanych decyzji.

Program Rozwoju Umiejętności „Kompleksowe rozwiązywanie problemów organizacyjnych” koncentruje się na identyfikowaniu i eliminowaniu rzeczywistych źródeł problemów, a nie ich symptomów!

Dlaczego warto postawić na moje usługi?

Z doświadczenia wiem, że zmiany organizacyjne w firmie muszą mieć solidne fundamenty. Tylko wówczas można mieć pewność, że modyfikacje będą trwałe i przyniosą oczekiwane rezultaty. Zdaje sobie sprawę, że pracownicy mogą zgłaszać pewne obiekcje co do wprowadzanych zmian, dlatego stawiam na indywidualną obsługę oraz dokładną analizę wymogów danej działalności. Zarządzając zmianami w organizacjach wspieram liderów, którzy w dalszej perspektywie będą odpowiedzialni za ich utrzymanie oraz dbam o zapewnienie właściwej komunikacji budującej pozytywny stosunek pracowników do wdrażanych modyfikacji. 

Wprowadzanie zmian organizacyjnych w firmie obejmuje kilka etapów. W pierwszej fazie określam oczekiwania względem modyfikacji oraz ustalam ramy czasowe ich wdrażania. Następnie identyfikuje zakres czynności niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonych celów. Ważnym elementem zarządzania zmianami w organizacji jest także kontrolowanie i utrzymywanie działań określonych w fazie planowania.

Chętnie zapoznam się z potrzebami Twojej organizacji i dołożę wszelkich starań, aby wprowadzenie pozytywnych zmian stało się faktem.

Autorskie wpisy

Praktyczne narzędzia w zarządzaniu zmianą.

Czas na konsultację z ekspertem:

606 120 340

biuro@atori.pl

Obszar działania: cała Polska