Skuteczna pomoc w rozwiązywaniu problemów firmy

Z doświadczenia wiem, że prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z różnego typu problemami. Nieefektywna komunikacja, niedopracowane etapy produkcji czy też duża rotacja pracowników – to tylko niektóre z bolączek, z którymi borykają się współczesne organizacje. Wiedząc jak trudno jest pokonać pewne bariery w ramach wewnętrznych działań przedsiębiorstwa, oferuje umiejętne rozwiązywanie problemów w firmie dostosowane do ściśle określonych potrzeb danej organizacji.

Praktyczny problem solving

Każda sytuacja, który wpływa negatywnie na jakość funkcjonowania przedsiębiorstwa może być definiowana jako problem. Tego typu sytuacje pojawiają się praktycznie w każdej organizacji niezależnie od jej wielkości, branży oraz stażu na rynku. Rozwiązywanie problemów w firmie staje się więc nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej i w dużej mierze decyduje o efektywności jej funkcjonowania na rynku. 

Współczesny problem solving obejmuje zbiór technik oraz metod, dzięki którym możliwe jest wdrożenie działań mających na celu eliminację niedociągnięć organizacji. Mówiąc o rozwiązywaniu problemów w firmie możemy wyróżnić kilka etapów działań:

  • określenie przyczyny oraz istoty problemu – jest to najważniejszy etap współpracy polegający na właściwym zdefiniowaniu oraz opisaniu problemu. Ważne jest, aby wiedzieć co jest problemem, jakiej grupy pracowników dotyczy, w jakim obszarze występuje, w jakich sytuacjach się pojawia i jakie są jego cechy charakterystyczne. Z doświadczenia wiem, że skupianie się wyłącznie na symptomach nie przynosi długotrwałych rezultatów i nie przyczynia się do wyeliminowania problemów z szeregów organizacji. Znając źródło problemu znacznie łatwiej jest zaplanować kolejne działania, dlatego pierwszy etap wymaga uważności oraz poświęcenia stosownej ilości czasu.
  • poszukiwanie koncepcji mających na celu likwidację problemu 
  • oszacowanie skuteczności i wybór najlepszego rozwiązania
  • implementacja wybranego sposobu działań 

Przedstawiam mój autorski Program dla liderów rozwijający praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego rozwiązywania problemów w organizacji i poprawy skuteczności podejmowanych decyzji.

Program Rozwoju Umiejętności „Kompleksowe rozwiązywanie problemów organizacyjnych” koncentruje się na identyfikowaniu i eliminowaniu rzeczywistych źródeł problemów, a nie ich symptomów!

Rozwiązywanie problemów w firmie w ramach pracy zespołowej

W organizacji idealnej konkretne zadania przypisane zostają do człowieka o właściwych predyspozycjach i umiejętnościach. Niestety w praktyce bardzo często nie mamy wystarczającej wiedzy na temat mocnych i słabych stron pracowników, co znacznie utrudnia tworzenie „bezproblemowych” zespołów. Niemniej jednak warto analizować posiadane zasoby ludzkie, gdyż właściwie dobrani pracownicy w zespole mogą:

  • być dla siebie źródłem inspiracji
  • uzupełniać się wiedzą i doświadczeniem 
  • proponować niekonwencjonalne rozwiązania
  • kontrolować swoje zamierzenia i działania


W ramach rozwiązywania problemów w firmie spowodowanych niewłaściwą współpracą w obrębie zespołu lub współpracą międzyzespołową rekomenduje działania pozwalające m.in. na zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników, wskazanie osób odpowiedzialnych za poszczególne decyzje, radzenie sobie z konfliktami czy też angażowanie twórczego myślenia w opozycji do ulegania naciskom grupy.

Problemy, a kultura organizacyjna

W zakresie rozwiązywania problemów w firmie bardzo dobrze sprawdza się koncepcja lean. Traktuje ona bowiem każdy problem jako element mogący przyczynić się do rozwoju i poprawy funkcjonowania organizacji. Z pewnością nie należy ukrywać pewnych niedociągnięć, gdyż wynikające z nich problemy mogą wrócić do nas ze zdwojoną siłą. Warto więc skupić się na budowaniu kultury organizacyjnej, w której rozwiązywanie problemów w firmie będzie czymś naturalnym. Błędy oraz niedociągnięcia są obecne w każdej, nawet najlepiej zarządzanej organizacji. Ważne jest, aby odpowiednio reagować na pojawiające się problemy i dokładać wszelkich starań, aby minimalizować ryzyko pojawienia się ich w przyszłości.

Przedstawiam mój autorski Program dla liderów rozwijający praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego rozwiązywania problemów w organizacji i poprawy skuteczności podejmowanych decyzji.

Rzetelny partner, który pomoże Ci rozwiązać problemy w Twojej firmie

Moje doświadczenie w zakresie rozwiązywania problemów w firmie sięga 25 lat. Wiem, że każda organizacja jest inna, dlatego stawiam na indywidualne podejście oraz idealnie dopasowane wsparcie. Pomagam niezależnie od natury oraz stopnia skomplikowania problemów, choć moje działania dotyczą zazwyczaj dość zawiłych spraw, które bardzo trudno jest rozwiązać wewnątrz organizacji. W przypadku złożonych problemów niezbędne jest świeże, obiektywne spojrzenie, które jako Interim Manager i Konsultant biznesowy potrafię zapewnić.

Pomimo tego, że uchybienia mogą dotyczyć jednego, konkretnego obszaru działania firmy, reprezentuje podejście holistyczne mające na celu jak najlepsze poznanie organizacji i rzetelne określenie źródła problemu. Nie koncentruje się wyłącznie na „naprawie” jednego obszaru, lecz traktuje organizację jako jeden organizm, którego procesy wzajemnie się przenikają. Dokładnie badam jak moje działania mogą wpłynąć na inne obszary funkcjonowania biznesu i rekomenduje rozwiązania zapewniające równowagę. 

Zależy mi na osiąganiu trwałych i zauważalnych efektów, dlatego rozwiązywanie problemów w firmie realizuje wyłącznie przy zastosowaniu sprawdzonych metod, traktując je jako ciekawe wyzwanie zawodowe. Zapraszam do kontaktu!

Autorskie wpisy

Praktyczne narzędzia w zarządzaniu zmianą.

Czas na konsultację z ekspertem:

606 120 340

biuro@atori.pl

Obszar działania: cała Polska