Interim Manager – lider na czas zmian. Kim jest Interim Manager?

“Każdy może trzymać za ster, gdy morze jest spokojne.” – Publiliusz Syrus, przedstawiciel teatru Republiki rzymskiej

Zastanawiasz się, kto to jest Interim Manager? To osoba o dużym doświadczeniu kierowniczym i managerskim, która jest zatrudniana w danej firmie jedynie tymczasowo. Jej głównym zadaniem jest pomoc w zażegnaniu kryzysu, rozwiązaniu poważnego problemu organizacyjnego itd. To człowiek do zadań specjalnych, który podejmuje się realizacji konkretnego celu w określonym czasie. Na czym dokładnie polega praca takiego specjalisty? Jakie musi mieć kompetencje i doświadczenie? Czym jest interim management? Czytaj dalej, a wszystkiego się dowiesz!

Kilka słów wstępu

Przyjmijmy, że firma X zmaga się z problemem spadku wydajności produkcyjnej i mniejszej liczby zamówień od swoich klientów. Kadra kierownicza już od dłuższego czasu jest świadoma zaistniałych trudności, jednak z jakiegoś powodu nie jest w stanie sobie z nimi poradzić. Dlaczego?
Być może managerowie i kierownicy doszli do wniosku, że to tylko chwilowe kłopoty – a przecież problemy to nierozerwalny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Wystarczy przeczekać trudny okres i po sprawie, prawda?
A może po prostu nie potrafią oni zażegnać kryzysu. Nie wiedzą, co go wywołało – podświadomie rozglądają się za SYMPTOMAMI, zamiast skupić się prawdziwym ŹRÓDLE problemu. Szukając rozwiązania w ten sposób, trudno oczekiwać zadowalających efektów.
Nie twierdzę, że dojście do źródła problemu jest łatwe. Powiedziałbym nawet, że jest zupełnie na odwrót – szczególnie gdy zadanie to leży w gestii osób pracujących i przebywających na co dzień w firmie X. Niezmiernie trudno jest wówczas o trzeźwy, obiektywny osąd sytuacji.
Wtedy właśnie pojawia się Interim Manager. Doświadczony specjalista i praktyk z zakresu managementu, który przenika z zewnątrz do organizacji w konkretnym celu – rozwiązania problemu, który utrudnia lub uniemożliwia firmie dalszy rozwój.

Przedstawiam mój autorski Program dla liderów rozwijający praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego rozwiązywania problemów w organizacji i poprawy skuteczności podejmowanych decyzji.

Interim Manager – kto to jest?

Kim jest Interim Manager? Jako że zależy mi na maksymalnym wyczerpaniu tematu, zacznę od podania encyklopedycznej, może trochę “suchej” definicji:
Interim Manager to specjalista wysokiej klasy o udokumentowanych sukcesach na najwyższych szczeblach zarządzania. Jest to osoba fizyczna, która zawiera terminy kontrakt z danym podmiotem ukierunkowany na osiągnięcie mierzalnych, satysfakcjonujących rezultatów biznesowych. Relacja ta oparta jest na współpracy i partycypacji zarówno w zysku, jak i ryzyku. Do najważniejszych aspektów pracy Interim Managera należy wzrost efektywności przedsiębiorstwa w konkretnym obszarze i realizacja określonego celu.
No dobrze – to jak to właściwie rozumieć? Mówiąc prościej, Interim Manager to ekspert od radzenia sobie z kryzysowymi sytuacjami w organizacji. To specjalista, który zajmuje się usprawnianiem poszczególnych procesów lub obszarów. To lider na czas zmian. Jego wiedza i doświadczenie służą jako baza do wyznaczania kierunków reorganizacji/modyfikacji, które są następnie wdrażane zgodnie z ustalonym planem i przy jego stałym udziale.
Interim Manager współpracuje ściśle z kadrą kierowniczą lub innymi ekspertami działającymi w firmie. Takie grono specjalistów może na jakiś czas przejąć zarządzanie firmą w celu realizacji założonego planu i podniesienia wartości przedsiębiorstwa.

Przedstawiam mój autorski Program dla liderów rozwijający praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego rozwiązywania problemów w organizacji i poprawy skuteczności podejmowanych decyzji.

Program Rozwoju Umiejętności „Kompleksowe rozwiązywanie problemów organizacyjnych” koncentruje się na identyfikowaniu i eliminowaniu rzeczywistych źródeł problemów, a nie ich symptomów!

Charakterystyka i kompetencje Interim Managera

Nie każdy może zostać Interim Managerem. To dość specyficzne stanowisko, które wymaga nie tylko praktycznego doświadczenia kierowniczego i managerskiego (najlepiej takiego na topowym poziomie), ale i mocno rozwiniętych kompetencji miękkich. Zaliczyłbym do nich przede wszystkim:

Pewność siebie i charyzmę

Niezależność, asertywność

Rozwinięte zdolności komunikacyjne i umiejętności interpersonalne

Umiejętność efektywnego działania w stresie i pod presją czasu

Chęć podejmowania ryzyka (jeśli sytuacja tego wymaga)

Ambitne, proaktywne podejście, wykazywanie inicjatywy

Wytrwałość i upór w dążeniu do celu

Jako że Interim Manager uważany jest za lidera, musi umieć zarządzać – ludźmi, procesami, projektami. Jakie są niezbędne cechy takiego eksperta?

Dlaczego warto współpracować z Interim Managerem?

Choć docelowo specjalista interim managementu zajmuje się wykonaniem konkretnego zadania w firmie, w praktyce przekazuje on swoją wiedzę, umiejętności oraz know-how w bardzo szerokim zakresie. Eksperckie kompetencje interima pozwalają uzyskać szybko widoczne efekty i wzrost potencjału przedsiębiorstwa w przyszłości m.in. dzięki określeniu nowych kierunków rozwoju i przemodelowaniu poszczególnych procesów biznesowych.

Co jeszcze daje Interim Manager dla organizacji?

  • tworzy “bezboleśnie” nowe struktury, procesy i procedury lub znacząco je usprawnia,
  • odkrywa talenty i zdolności pracowników na różnych szczeblach, którzy do tej pory byli ograniczani przez inne osoby lub szefostwo,
  • eliminuje wewnętrzne konflikty i problemy organizacyjne,
  • zatrudnienie interima wiąże się z dużymi oszczędnościami dla firmy (brak kosztów stałych związanych z przyjęciem pracownika na etat, brak konieczności wykonywania szkoleń itd.).

Kiedy warto skorzystać ze wsparcia takiego lidera?

W tym momencie może Ci się nasunąć następujące pytanie: kiedy zatrudnienie Interim Managera będzie dobrym pomysłem? Jego pojawienie się jest wskazane w wielu różnych przypadkach, a sytuacje kryzysowe są tylko jednym z przykładów. Jakie są najczęstsze scenariusze, w których pomagają eksperci interim?

Szeroko rozumiana restrukturyzacja firmy

Zarządzanie zmianą w organizacji

Budowa profesjonalnego zespołu do pracy nad nowym projektem

Zastąpienie nieobecnego managera, wsparcie eksperckie

Ekspansja na nowe rynki

...i wiele innych.

Czym jest interim management?

Na koniec zostawiłem sobie wyjaśnienie pojęcia interim managementu. Najprościej mówiąc, to dziedzina/obszar, w którym działa Interim Manager. Rozumiemy to jako działanie wewnątrz danej organizacji (określone co do celu i zakresu), które domyślnie ma jej zapewnić konkretne korzyści biznesowe.
Szukasz pomocy w rozwiązaniu problemu w swojej firmie? Skorzystaj ze wsparcia profesjonalnego Interim Managera i przeprowadź konieczne zmiany, które pozwolą Ci wrócić na właściwe tory. Nazywam się Piotr Tomalak i już od kilkunastu lat działam w obszarze interim managementu oraz zarządzania zmianą w organizacji. Zaufaj mojemu doświadczeniu – zapraszam do kontaktu już teraz!

Autorskie wpisy

Praktyczne narzędzia w zarządzaniu zmianą.

Atori Consulting - Zakres usług

Czas na konsultację z ekspertem:

606 120 340

biuro@atori.pl

Obszar działania: cała Polska