Podstawowe narzędzie zapewniające synchronizację celów w firmie

Jak uniknąć niewłaściwych proporcji przy ustalaniu celów w organizacji, tak aby każdy obszar mógł równomiernie się rozwijać?

Osobiście polecam wielokrotnie wdrażane przeze mnie narzędzie, czyli Strategiczną Kartę Wyników. Jest to najważniejsze, a zarazem najbardziej skuteczne narzędzie w zakresie wyznaczania celów w organizacji. Oczywiście, aby narzędzie to zapewniło stały rozwój organizacji musi zostać opracowane:

 

  • wewnątrz firmy przez kadrę zarządzającą przy aktywnym uczestnictwie liderów wszystkich obszarów w organizacji – jak w większości przypadków w obszarze zarządzania, nie sprawdzi się metoda kopiowania gotowych rozwiązań z innych firm.
  • systemowo i objąć wszystkie działy w firmie,
  • i jako dokument nadrzędny w organizacji, któremu podporządkowane są wszystkie cele w organizacji.

A teraz parę słów czym jest Strategiczna Karta Wyników. Pomijając rozbudowane opisy i definicje, można przyjąć, że jest to odpowiednio dobrany zestaw celów obejmujący najważniejsze obszary organizacji w pełni zsynchronizowany ze strategią firmy. Zapewnia to firmie stały, a co najważniejsze całościowy i równy rozwój wszystkich jej obszarów funkcjonowania.

Na poniższym rysunku przedstawiłem cztery główne obszary składające się na Strategiczną Kartę Wyników.

 

W paru słowach przybliżę ich zakres:

  1. Wymiar finansowy – w tym obszarze koncentrujemy się na wskaźnikach określających sytuację finansową firmy. Mogą to być: wskaźniki związane z wynikiem finansowym, poziom kosztów, wskaźniki płynności i rentowności, wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia itp.

 

  1. Wymiar efektywności wewnętrznej – w tym obszarze określamy główne wskaźniki wydajnościowe dla poszczególnych działów w firmie. Każda firma z uwagi na inny zakres produkcji lub oferowanych usług określa własne wskaźniki efektywności. Najczęściej są one powiązane z daną branżą i służą do bezpośrednich porównań poszczególnych firm wewnątrz branży.
  2. Wymiar Klienta – w tym obszarze koncentrujemy się na aspektach rynkowych, czyli: sprzedaż, marketing i szeroko rozumiane pojęcie zadowolenia Klienta. Tutaj też możemy umieścić wskaźniki związane ze zdobywaniem nowych rynków i rozwoju nowych produktów lub usług.
  3. Wymiar rozwoju pracownika – ten obszar dotyczy aspektów zapewniających rozwój firmy. Obserwując obecną sytuację na rynku pracy należy podkreślić, że chyba jak nigdy rozwój firmy jest bezpośrednio związany z rozwojem jej pracowników. Warto więc określić wskaźniki związane ze zwiększeniem poziomu zadowolenia pracowników. Nie mówię tutaj jedynie o poziomie wynagrodzeń, który jest podstawowym wskaźnikiem, ale należy go uzupełniać o wskaźniki związane z atmosferą w pracy, wpływem pracowników na sytuację firmy, czy wzrost poziomu ich lojalności i zaangażowania.

W każdym z tych obszarów osoby zarządzające powinny określić od 5 do 8 wskaźników, które na bieżąco będą monitorowali liderzy poszczególnych obszarów. Oczywiście pamiętając o kluczowej zasadzie w zarządzaniu, czyli konsekwencji w działaniu, w wybranych okresach czasu należy rozliczać osiągany poziom realizacji wyznaczonych celów.

 

Wdrażając to narzędzie pamiętajmy, aby nie trzymać się sztywno ustalonych wskaźników prezentowanych w literaturze lub wskazywanych przez konsultantów. Należy je dopasować do specyfiki danej firmy oraz aktualnego poziomu jej rozwoju.

Prawidłowo przygotowana Strategiczna Karta Wyników zapewnia, że podczas jednego spotkania podsumowującego otrzymacie kompleksowy, bieżący obraz firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.